Her betaler kundene 40.000 for å jakte villrein

Link:

Dagens Næringsliv 02.09.2016.

 

Øyvind Nordahl Næss Photography

© 2016 Øyvind Nordahl Næss